NETAJI SUBHAS MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 2020
 B.A GENERAL ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 2020
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHMerit PointStatus
1 1 NS20002461 SAMARPAN HANGSING ST N 83.50
2 2 NS20001847 BIJAY MURMU ST N 66.75
3 3 NS20001838 KISHOR KUJUR ST N 65.50
4 4 NS20002616 SUBHAJIT BYADH ST N 56.25
5 5 NS20000944 RINKU BARMAN ST N 55.50
6 6 NS20000715 PRATIVA BHAGAT ST N 47.50
7 7 NS20002516 PRATIVA BHAGAT ST N 47.50